Naviku usvojimo i otpad odvojimo!

Vrijeme je da počnemo gospodariti otpadom, umjesto da ga odlažemo na odlagališta. Ako otpad odvojimo, korisne sirovine poput papira, metala, plastike ili stakla možemo ponovno upotrijebiti.

 

zasto gospodarimo otpadom pocetna 1

 

Tako štedimo jer koristimo postojeće sirovine i manje energije da bismo proizveli nove stvari, štitimo okoliš i stvaramo nova radna mjesta u pogonima za prikupljanje ili obradu sirovina.

Da bismo doista uspostavili cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, moramo sudjelovati svi – u svojim domovima, vrtiću, školi i uredu. Moraju sudjelovati svi gradovi i općine i sve institucije države.

 

zasto gospodarimo otpadom pocetna 2

 

S ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom donesene su i zakonske odredbe i preuzeti europski ciljevi tako da Hrvatska do kraja 2018. godine uspostavi sustav u cijelosti. To znači odvajati otpad, izgraditi centre za gospodarenje otpadom te sanirati i zatvoriti odlagališta otpada kakva danas poznajemo.

 

zasto gospodarimo otpadom pocetna 3

 

Centri nisu nova odlagališta nego tvornice u kojima će se miješani komunalni otpad obraditi kako bi se mogao maksimalno iskoristiti.

 

zasto gospodarimo otpadom pocetna 4

 

Da bismo sve ovo postigli, svi trebamo postati svjesni kada, kako i koliko otpada stvaramo, nastojati smanjiti njegovo nastajanje, a kad već nastane odvojiti ono što je korisno i odložiti u za to predviđene spremnike.

Broj i vrstu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada određuje i postavlja naš grad ili općina, odnosno naše komunalno poduzeće, kako bi bili maksimalno prilagođeni potrebama našeg mjesta.

 

zasto gospodarimo otpadom pocetna 5

 

Ključna navika koju moramo promijeniti je prestati odlagati otpad i početi gospodariti otpadom. Trenutno preko 80% miješanog komunalnog otpada bacamo na odlagališta.

 

Gospodariti otpadom podrazumijeva– u maniri dobrog gospodara, koristiti vrijedne sirovine i tako štedjeti energiju potrebnu za proizvodnju novih stvari i racionalno koristiti resurse kojima raspolažemo.

zasto gospodarimo otpadom pocetna 6

 

  • Sprečavanje nastanka otpada
  • Priprema za ponovnu uporabu
  • Recikliranje
  • Drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
  • Zbrinjavanje otpada

Pravilno postupanje s otpadom

 

Sustav cjelovitog gospodarenja otpadom počiva na načelima cirkularne ekonomije a jedan od temeljnih principa kojim se vodimo u postupanju s otpadom je red prvenstva što kolokvijalno često nazivamo i 'hijerarhijom postupanja s otpadom' ili 'obrnutom piramidom'.

Na vrhu reda prvenstva nalazi se najpoželjniji način postupanja s otpadom a na dnu najmanje poželjan. Stoga kad razmišljamo kako gospodariti otpadom krećemo korak po korak, od najpoželjnijeg prema najmanje poželjnom nastojeći na svakom koraku iskoristiti otpad na najbolji način.

Naviku usvojimo i otpad odvojimo

Odvojite trideset sekundi za gledanje ovih edukativnih videa i saznajte glavne razloge zašto je uključivanje u sustav gospodarenja otpadom važno za svakoga od nas te koje konkretne dobrobiti može donijeti društvu i okolišu u kojem živimo!