Kamo s otpadom?

Usvojimo ispravnu naviku.

Želimo li na ispravan način postupati s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima, moramo ga odvojeno sakupljati - odvojiti otpad prema njegovoj vrsti kako bi se olakšala obrada, ili kako bismo ga pravilno pripremili za postupke oporabe.

kamo s otpadom vizual 1

Osim toga, raspitajmo se koja su to mjesta na kojima možemo predavati posebne vrste otpada, kao što su npr. glomazni, građevinski i EE otpad (električni i elektronički). Jer samo odvojeno prikupljeni otpad može se uputiti na daljnju oporabu.

kamo s otpadom vizual 2

Gradovi i općine u kojima živimo dužni su nam osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje: odgovarajući broj i vrste spremnika za različite vrste otpada te reciklažna dvorišta, i obavijestiti nas o njihovim lokacijama.

 

 

 Reciklažna dvorišta

kamo s otpadom vizual 3