Što možemo s otpadom?

Uvedimo red u gospodarenje otpadom.

Što je, zapravo, otpad i kako možemo njime gospodariti?

Otpad je puno više od smeća - to su sve stvari ili predmeti koji ostaju iza nas nakon svakodnevnih aktivnosti, bilo da je riječ o našem domu ili radnom mjestu. Te stvari i predmeti mogu štetno utjecati na okoliš, ali mogu biti i vrijedne sirovine za daljnju preradu.

 

sto mozemo s otpadom vizual 1

Kad kupimo bocu pića to je proizvod koji za nas u tom trenutku ima važnu ulogu – utažiti žeđ. A kad tu ulogu ispuni, boca u kojoj se nalazilo piće postaje otpad ili smeće - to ovisi o nama.

Ako ju vratimo u trgovinu ili odložimo u ispravni spremnik, ta ista boca postaje sirovina koja će se reciklirati i korisno upotrijebiti.

 

Ako je bacimo u kantu s miješanim komunalnim otpadom, postaje smeće koje nije iskoristivo i koje opterećuje okoliš.

sto mozemo s otpadom vizual 2

Sve je u našim rukama, mi odlučujemo što je otpad ili korisna sirovina a što smeće: proizvođači raznih proizvoda već u fazi osmišljavanja proizvoda i njegove ambalaže a mi, korisnici, u fazi kupnje.

 

Po redu prvenstva postupanja s otpadom, najvažniji je cilj smanjiti nastanak otpada. Stoga pri kupnji proizvoda trebamo voditi računa o tome koliko otpada će iz njega nastati i možemo li odabrati proizvode s manje otpadne ambalaže ili one u ambalaži koja se može odvojiti i reciklirati - to je prva i najvažnija dobra navika koju možemo usvojiti.

sto mozemo s otpadom vizual 3

A kad proizvod više ne želimo ili ga iskoristimo, prije nego ga bacimo u otpad, razmislimo možemo li ga ponovno upotrijebiti u istom obliku ili mu osmisliti novu namjenu. Tako hladnjak koji nam se više ne sviđa možemo darovati, a hladnjak koji je pokvaren, popraviti.

Staklenku od krastavaca možemo upotrijebiti za nešto drugo.

 

sto mozemo s otpadom vizual 4

Ako nijedno nije moguće niti to želimo, važna je sljedeća dobra navika – odvojiti otpad kako bi ga se moglo reciklirati i vratiti u upotrebu ili pak na neki drugi propisani način oporabiti.

 

Jer dio otpada koji se ne može reciklirati ima korisnih svojstava i može se koristiti za primjerice dobivanje energije – što zovemo energetska oporaba.

sto mozemo s otpdom vizual 5b

Tek mali dio potpuno neiskoristivog i inertnog dijela koji nazivamo ostatni otpad mora se neškodljivo zbrinuti odlaganjem.

 

Ovo je zadnji korak u postupanju s otpadom, nalazi se na dnu obrnute piramide i najmanje je poželjan.

kamion
  • Sprečavanje nastanka otpada
  • Priprema za ponovnu uporabu
  • Recikliranje
  • Drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
  • Zbrinjavanje otpada

Pravilno postupanje s otpadom

 

Otpad je puno više od smeća!