Drugi postupci oporabe

Što još otpad može učiniti za nas?

Postoji i otpad čiji nastanak ne možemo spriječiti te kojeg ne možemo ponovno upotrijebiti ili reciklirati. No i takav otpad može nam biti od koristi - na primjer, za dobivanje energije.

Mehaničko-biološkom obradom otpada nastaje 'gorivo iz otpada' – međunarodno se koriste i engleski nazivi RDF ili SRF. Koristi se kao zamjensko gorivo u industrijskim postrojenjima poput cementara ili u energana tako da se dodaje u određenom omjeru redovnom, najčešće fosilnom gorivu.

Otpad možemo koristiti i u postrojenjima za energetsku oporabu, popularno zvanima 'energane' ili 'spalionice' otpada, u kojima će se iskoristiti za proizvodnju električne ili toplinske energije.

sto otpad moze uciniti

Mehaničko biološka obrada

U postrojenja za mehaničko biološku obradu doprema se miješani komunalni otpad, glomazni otpad te ostali neopasni otpad. Od njega se postupkom mehaničke obrade poput usitnjavanja te odvajanja metala te biološke obrade dobiva 'gorivo iz otpada'.

Tako se iz jedne tone otpada može proizvesti oko 550 kg goriva koje je po kemijskim svojstvima slično fosilnim gorivima, ali puno pristupačnije cijene.

Lokalna proizvodnja takvog energenta omogućuje otvaranje novih radnih mjesta ali i jača ukupno gospodarstvo te povećava konkurentnost lokalnih proizvoda.

Mehanicko bioloska obrada sto mozemo s otpadom

Suspaljivanje

Suspaljivanje je postupak u kojem se gorivo iz otpada u određenom omjeru, ovisno o tehnologiji koja se koristi, dodaje glavnom gorivu, tj. energentu.

Gorivo iz otpada (GIO) se dodaje u suspaljivanje u postrojenjima koje koriste tehnologije s visokim temperaturama kao što su primjerice cementne peći u cementarama.

Suspaljivanje se događa na visokim temperaturama čime se uništavaju štetni sastojci te uz stroge kontrole ispušnih plinova.

Suspaljivanje

Energetska oporaba

Moderno izgrađene energane na otpad su postrojenja za energetsku oporabu koja ispunjavaju sve potrebne tehničke i tehnološke preduvjete, a sve njihove emisije se obrađuju, mjere i kontroliraju kako ne bi predstavljale opasnost za okoliš ili zdravlje ljudi.

Iz jedne tone otpada može se proizvesti oko 550 kg goriva.

Energija dobivena u takvim energanama može se iskoristiti za direktno zagrijavanje stambenih zgrada ili za dobivanje električne energije.

 

sto mozemo s otpadom energetska oporaba

Razmislimo:

  • 2011. u Europi je radilo više od 450 postrojenja za spaljivanje otpada.
  • Preko 80% energije iz otpada može se iskoristiti kao električna i toplinska energija u industriji ili za građanstvo.
  • Čak i u najrazvijenijim zemljama 35% sakupljene plastike se reciklira a 65% energetski oporablja.