Odvojeno prikupljanje

Naviku usvojimo i otpad odvojimo

Koliko god se trudili smanjiti količinu otpada, nešto uvijek ostane iza nas nakon svakodnevnih aktivnosti. Stvari koje se mogu reciklirati ili na neki drugi način ponovno iskoristiti važno je odvojeno prikupiti i odložiti u za to predviđene spremnike.

Odvojeno prikupljanje je ključno, jer miješanjem raznih vrsta otpada nepovratno gubimo njihova korisna svojstva i pretvaramo otpad u „smeće“.
Na primjer, ako pomiješamo papir s mokrim ostacima kuhinjskog otpada, taj papir više ne možemo reciklirati.

Samo jedan krivi sastojak može od korisnih i vrijednih sirovina napraviti smeće!
Stoga moramo odvojeno prikupljati i odlagati posebne skupine otpadnih materijala: papir, staklo, plastiku, metal, bio-otpad te građevinski, glomazni i EE (električni i elektronički) otpad - jer ih jedino tako možemo pravilno pripremiti za postupke oporabe.

odvojeno prikupljanje

Što je to oporaba?

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe, tj. to je postupak kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu.

Kao primjer možemo navesti recikliranje pojednih materijala, kompostiranje ili korištenje otpada kao goriva za proizvodnju električne ili toplinske energije.

Recikliranje nazivamo materijalnom oporabom dok korištenje otpada za dobivanje energije nazivamo energetskom oporabom.

Znamo li što se događa s otpadnim tvarima i predmetima
koje nismo ispravno prikupili?

Ukoliko završe na odlagalištu ili, još gore, odbačeni u prirodu, trebat će im ovoliko vremena da bi se razgradili:

 

  • Papirnate maramice: 2 – 4 tjedna
  • Ogrizak jabuke: 2 mjeseca
  • Kartonska kutija: 2 mjeseca
  • Filter cigarete: 1-5 godina
  • Vunena čarapa: 1-5 godina
  • Čaša od stiropora: 50 godina
  • Metalna konzerva: 50 godina
  • Limenka za piće: 200 godina
  • Plastična boca: više od 400 godina

Izvor: Njemački savezni ured za okoliš