Recikliranje

Darujmo novi život otpadu: reciklirajmo ga.

Recikliranje je svaki postupak materijalne oporabe koji uključuje prikupljanje i izdvajanje korisnih materijala koji će zatim poslužiti za izradu novih proizvoda.

Recikliranjem štedimo skupe sirovine i energiju, ali i čuvamo okoliš te omogućujemo otvaranje radnih mjesta u postrojenjima za preradu otpada.

recikliranje otpada

Kako možemo sudjelovati u sustavu
recikliranja - jednostavno i svakodnevno?

Povratom ambalaže


PET, staklenu ili metalnu ambalažu od pića zapremine veće od dva decilitra, na kojoj je oznaka ambalaže za recikliranje i na kojoj piše 'povratna naknada 0,5 kn', vratimo u trgovinu - jednokratno možemo predati do 80 komada takve ambalaže, a za svaki komad bit će nam isplaćeno 50 lipa.

Odvojenim odlaganjem starog papira, stakla, plastike i metala

Stari papir, staklo i plastiku odložimo u odgovarajuće spremnike ili odnesimo u reciklažno dvorište, kako bismo ih na taj način omogućili njihovo recikliranje.

 

Razmislimo:

  • U Hrvatskoj se reciklira i kompostira tek 16% otpada za razliku od europskog prosjeka koji je 43%
  • Najveći postotak recikliranja i kompostiranja imaju Njemačka (64%), Slovenija (62%), Austrija (59%), Belgija (55%)
  • U EU još uvijek ima zemalja koje odlažu više od 70% proizvedenog otpada, poput Malte, Rumunjske, Latvije, Slovačke …