Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Zaustavimo odlaganje otpada.

Odlaganje je posljednji i najmanje poželjan korak u redu prvenstva postupanja s otpadom - a ipak se uglavnom tako postupa s njim.
Bacajući pomiješano smeće na hrpu stvorena su odlagališta koja, osim što nagrđuju vizure naših gradova i mjesta, mogu donijeti brojne probleme i opasnosti.

Na odlagalištima se otpad raspada pri čemu nastaju odlagališni plinovi kao što je metan, plin koji pojačava efekt staklenika u atmosferi.
Osim toga, tvari iz otpada mogu onečistiti tlo i podzemne vode koje koristimo za piće, a stanovnicima koji žive u blizini odlagališta može biti umanjena kvaliteta življenja neugodnim mirisima.

zbrinjavanje otpada 1

Odlaganje nas i košta: to možemo osjetiti kroz visoke troškove sanacije odlagališta. No najgora posljedica je to što vrijedni resursi jednostavno propadaju, umjesto da se iskoriste u nekom od postupaka oporabe.

Odlaganjem otpada svoj novac doslovno - bacamo u smeće. Zato učinimo sve kako bi ovakvo postupanje s otpadom zamijenili gospodarenjem otpadom.

 

Zbrinjavanje otpada 4