Građevni otpad

Pravi majstor uvijek pospremi za sobom!

Kao odgovorni majstori, otpad nastao prilikom gradnje ili rušenja nikad ne smijemo ostavljati u okolišu ili ga bacati u komunalni otpad. Umjesto toga, predajmo ga u najbliže reciklažno dvorište.

Otpad nastao prilikom gradnje ili rušenja nikad ne smijemo ostavljati u okolišu ili ga bacati u komunalni otpad

 

gradjevni otpad vizual 1

Usvojimo novu dobru naviku

Prilikom rušenja ili preuređenja odvojimo potencijalno opasan otpad kao što su npr. fluorescentne žarulje, drvene elemente obojane bojama koje sadrže olovo, plastične podove itd.

Za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovimo ovlaštenu osobu koja će ga besplatno preuzeti - popis ovlaštenih osoba potražimo na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

Građevinske konstrukcije kao što su one od cigle, drvene grede i sl. radije rastavimo nego rušimo - tako ih možemo ponovno uporabiti ili reciklirati

 

Razmislimo:

  • Izgradnja raznih građevina u svijetu troši čak 40% svih prirodnih sirovina (vode, rudače itd.) koje zato postaju sve rjeđe i skuplje.